Favoritgodis
2020-09-26

dogman

Lätt att ta med i fickan. Kan ges som belöning vid träning eller på promenaden.