Raffy Mineral
2019-10-15

sera

Flytande pellets med extra hög halt mineraler och vitaminer. För vattensköldpaddor, men även som komplement till sumpsköldpaddor och andra allätande reptiler.