Raffy Mineral
2020-06-04

sera

Flytande pellets med extra hög halt mineraler och vitaminer. För vattensköldpaddor, men även som komplement till sumpsköldpaddor och andra allätande reptiler.