Terrarium
2020-07-09

aquael

Universal terrarium för att hålla ryggradslösa djur och reptiler. Mycket stabila, god ventilation, låsbar lucka för sladdar vid installation av belysning.