Medlemsvillkor för Vänner för livet-klubben

Följande medlemsvillkor är tillämpliga på ett medlemskap i vår Vänner för livet-klubb. I dessa medlemsvillkor avses med ”Dogman” eller ”vi”, AB Dogman, org. nr 556493-9519, med adress Bronsgatan 10, 265 39 Åstorp, som erbjuder medlemskap i ”Vänner för livet-klubben” i Sverige.

1. Medlemskap och registrering

1.1 Nytt medlemskap, registrering
För att bli medlem i Vänner för livet-klubben anmäler du dig via dogman.se. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas. Medlemskapet är kostnadsfritt.

1.2 Hantering av medlemskap
I nuläget finns inte möjligheten att hantera ditt medlemskap via vår hemsida.

2. Erbjudanden, förmåner och kommunikation
Genom Vänner för livet-klubben kommer du att få kommunikation med nyheter, rekommendationer, inspiration, tips och trix samt inbjudningar till event.
Vi kommunicerar vanligtvis med dig via e-mail eller postala utskick. Om du inte vill få information från oss kan du direkt avregistrera dig genom att kontakta oss på info@dogman.se
De uppgifter vi samlar in används för att skicka relevant information samt för att utveckla vår Vänner för livet-klubben på bästa sätt.

3. Behandling av personuppgifter
Genom att registrera dig för medlemskap samt för att kunna uppfylla villkoren för medlemskap i Vänner för livet-klubben kommer dina personuppgifter att behandlas. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillgodose vårt och våra kunders intresse av att utvärdera och förbättra vår kommunikation.
Om du vill ha mer information om vilka personuppgifter vi behandlar och dina rättigheter är du såklart välkommen att kontakta oss på info@dogman.se om du har frågor rörande hanteringen av dina personuppgifter.
 
4. Ändring av medlemsvillkor
Dogman förbehåller sig rätten att när som helst ändra medlemsvillkoren för Vänner för livet-klubben. Uppdaterade villkor träder i kraft i samband med att de publiceras på dogman.se där de senaste villkoren alltid finns. Skulle du inte acceptera de nya villkoren har du rätt att omedelbart säga upp ditt medlemskap. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringarna träder i kraft och vi kommer då även förklara innebörden av ändringarna.

5. Avslutande av medlemskapet
Ditt medlemskap i Vänner för livet-klubben gäller tills vidare eller tills du eller Dogman säger upp det. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta oss på Dogman. Vid avslut av medlemskap raderas alla personuppgifter som samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor.
Om medlemskapet skulle missbrukas förbehåller sig Dogman rätten att avsluta medlemskapet med omedelbar verkan.

6. Kontaktuppgifter
Har du frågor om Vänner för livet-klubben eller om ditt medlemskap är du välkommen att kontakta oss på info@dogman.seFör husdjursägaren


AB Dogman

Bronsgatan 10
265 39 Åstorp
Sweden
Tel +46 (0)42 44 22 200
Email:info@dogman.se