Vår affärsidé

Dogman erbjuder Nordens alla husdjursägare ett brett och tryggt sortiment med prisvärd kvalitet för alla dagars behov.


Vår historia

Dogman har en lång historia med ett över 50-årigt entreprenörskap med husdjurens välbefinnande i fokus. Vi startade i en källarlokal på 40 kvm i Lund 1965. Några år drevs verksamheten från elva olika källarlokaler innan det blev flytt till Staffanstorp och senare åter till Lund. Grundaren Hans Jerenäs satte tidigt honnörsorden ”säkra leveranser” och ”hög produktivitet”, som är aktuella än idag.

2004 etablerades Dogman AS i Norge. Två år senare, 2006, sålde Hans Jerenäs Dogman till företagets nuvarande ägare, BrA Invest AB – ett familjeföretag ägt av bröderna Stefan, Kenneth och Christer Andersson. Samma år etablerades också Dogman ApS i Danmark.

I takt med att vi växte fanns snart behov av större och mer ändamålsenliga lokaler. 2010 flyttade Dogman till nybyggt kontor och 8000 kvm toppmodernt höglager i Åstorp utanför Helsingborg, alldeles intill E4:an. Redan två år senare byggdes lagret ut till  12.000 kvm för att kunna husera alla produkter. Under 2010 etablerades även Dogman Oy i Finland.
    
2011 köpte Dogman Jacson of Scandinavia, en av de äldsta och ledande grossisterna inom ridsport i Sverige och Norden. Med varumärket Jacson kunde vi även erbjuda ett väl utvalt sortiment för häst och ryttare.

Dogman har idag 65 anställda inom Norden och omsätter totalt 395 miljoner kronor (2015). I hela BrA-koncernen finns cirka 1000 anställda och 2016 omsatte BrA Invest 1,6 miljarder kronor.

Våra marknader

Dogman finns idag etablerad i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vårt sortiment finns att finna i såväl fackhandel som dagligvaruhandel. Vi är väl etablerade i samtliga tre länder såväl hos de fria fackhandlarna som på flera etablerade kedjor.   


Våra nyckelord

Gemenskap
Med våra produkter skapar vi gemenskap mellan familjens alla medlemmar – människor och djur.
    
Glädje
I gemenskapen fyller våra produkter en viktig funktion och är en källa till gemensam glädje.
 
Trygghet
Vi värnar alltid om djurens, kundens och personalens bästa. Våra produkter ska vara okomplicerade och säkra för djuren och ägaren att använda. Vi ser vikten av öppenhet och kontroll när det gäller alla våra produkter.
Vi värnar om vår miljö, både i ett kortsiktigt & långsiktigt perspektiv.

 

Partners och leverantörsmärken

I vårt erbjudande finns idag förutom egna märkesvaror en stor mängd andra produkter. Som en del av vår strategi har vi valt att samarbete med ett antal nationella och internationella leverantörer som med sina varumärken och artiklar tillför extra värde till vårt erbjudande.


AB Dogman

Bronsgatan 10
265 39 Åstorp
Sweden
Tel +46 (0)42 44 22 200
Email:info@dogman.se