Dogman förvärvar Huveröds Hund & Katt och Djurriket

Dogman förvärvar Göteborgs största zoobutik, Huveröds Hund & Katt, och samtidigt Djurriket i
Helsingborg. Butikerna har en total omsättning på 35 MSEK vilket innebär en estimerad
årsomsättning i butiksledet på närmare 100 MSEK för Dogman, som i augusti förra året även
förvärvat två av Norges största zoobutiker.

Dogman kommer att fortsätta driva butikerna i samma anda som tidigare ägare och gör inga
förändringar av det som redan fungerar bra.

Butiksförvärven ger Dogman ytterligare möjligheter att sprida sitt franchisekoncept ”Vänner för
livet”, som redan ett tiotal fristående zoofackhandlare är anslutna till. Som ”Vänner för livet-butik”
erbjuds handlarna bland annat ett visuellt tilltalande butikskoncept, kassasystem, hjälp med
varuläggning och möjlighet att utvecklas i den hårt konkurrensutsatta zoofackbranschen.

– Branschkonsolideringen inom zoofackhandeln ökar för varje dag och inom de närmaste åren
kommer det att vara en stor kedja som dominerar hela branschen. Genom våra förvärv av zoobutiker
och genom att knyta fler fria fackhandlare till vårt franchisekoncept kommer vi att bli ett lokalt
alternativ för konsumenterna och en utmanare till den stora kedjan, säger Pierre Olofsson, VD på
Dogman.

Konkurrensen i zoofackbranschen handlar inte bara om konsolidering, i butiksledet är
husdjursavdelningar numera obligatoriska på lågpriskedjorna och andelen egna varumärken ökar
med konsekvensen att grossisternas varumärkesförsäljning minskar eller elimineras.

Dogman öppnade också i april i år en egen konceptbutik på Väla utanför Helsingborg.

– Både i vår egna konceptbutik och i de förvärvade butikerna kan vi tillgängliggöra Dogman som
varumärke på ett tydligare sätt samtidigt som externa leverantörer i branschen får en långsiktig aktör
som positionerar sig mot den fortsatta konsolideringen, avslutar Pierre Olofsson.

Dogman tillträder som ny ägare den 1 juni 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Pierre Olofsson, VD, AB Dogman
Tel +46 42 44 22 256, mob +46 701-08 80 90, email pierre.olofsson@dogman.se

AB Dogman

Bronsgatan 10
265 39 Åstorp
Sweden
Tel +46 (0)42 44 22 200
Email:info@dogman.se