Dogman förvärvar två av Norges största zoobutiker

Dogman har idag kommit överens om att förvärva Midtun Zoo Åsane och Midtun Zoo Nestun, två av Norges största zoobutiker, belägna i Bergen.

Dogman öppnar sin första egna butik på Østerås utanför Oslo den 17 augusti och ser genom förvärvet möjligheten att på kort tid få implementera sitt nya butikskoncept på ytterligare en ort i Norge.

Vi är övertygade om att våra egna Dogman-butiker kommer att skapa värdefulla synergieffekter för franchiseupplägget ”Vänner för livet”, som vi erbjuder till våra kunder sedan två år tillbaka. Vår förhoppning är att fler fristående zoofackhandlare ser vilka möjligheter vi kan skapa för dem, säger Pierre Olofsson, VD på Dogman.

Genom sitt franchiseupplägg ”Vänner för livet” erbjuder Dogman sina fackhandlarkunder ett visuellt tilltalande butikskoncept, systemstöd, struktur och affärskunnande, som i slutändan påverkar både vinst och lageromsättningshastighet positivt. ”Vårt uppdrag är att göra det lättare för de oberoende zoofackhandlarna att driva butik och det är jag övertygad om att vi gör bättre med egna butiker”, menar Pierre Olofsson.

Med förvärvet får Dogman också åtkomst till en ny leverantörsbas som innebär att produktportföljen kan breddas och kunderna erbjudas ett större sortiment.

De förvärvade bolagen har tillsammans en årlig omsättning på 50MNOK. Bolagen konsolideras i Dogman från den 1 september 2017 och blir dotterbolag till Dogman AS.

För mer information, vänligen kontakta: Pierre Olofsson, VD, AB Dogman Tel +46 42 44 22 256, mob +46 701-08 80 90, email pierre.olofsson@dogman.seDogman acquires two of Norway’s largest pet stores

Dogman has today agreed terms for the acquisition of Midtun Zoo Åsane and Midtun Zoo Nestun, two of Norway’s largest pet stores, both located in Bergen.

Dogman open its first branded retail outlet in Østerås on the outskirts of Oslo on 17 August and, through this acquisition, now has the opportunity to swiftly implement the company’s new store concept in an additional location in Norway.

“We are convinced that our own Dogman stores will create valuable synergies for the Friends for Life franchise arrangement that we have offered our customers for the past two years. We hope that more independent pet shops will realise the opportunities we are able to create for them,” says Pierre Olofsson, CEO of Dogman.

Through the Friends for Life franchise concept, Dogman offers its professional customers a visually appealing store concept, system support along with structural and business expertise that, in the final analysis, benefits both profit and stock turnover. “Our mission is to make it easier for independent traders to run their pet stores and I am convinced that we are better equipped to succeed in this with our own stores,” explains Pierre Olofsson.

The acquisition also provides Dogman with access to a new supplier base that will allow the company to expand its product portfolio and offer its customers a wider range.

Between them, the two companies acquired have an annual turnover of NOK 50 million. The companies will be consolidated in Dogman from 1 September 2017 and will be subsidiaries of Dogman AS.

For further information, please contact: Pierre Olofsson, CEO, AB Dogman Tel: +46 42 44 22 256, mob: +46 701 08 80 90, email: pierre.olofsson@dogman.seAB Dogman

Bronsgatan 10
265 39 Åstorp
Sweden
Tel +46 (0)42 44 22 200
Email:info@dogman.se