Dogman startar konceptbutik i Oslo

Ett målmedvetet arbete när det gäller produktutveckling, organisation och logistik har resulterat i betydelsefulla framgångar för Dogman de senaste åren. Som ett led i arbetet för att ytterligare rusta företaget för framtiden öppnar de nu sin första konceptbutik i Norge.

”Ambitionen med egna butiker är att stärka varumärket ytterligare ett snäpp, för både företaget och återförsäljarna. Vi förädlar på samma gång vårt eget franchisekoncept ”Vänner för livet” och erbjuder de fristående zoobutikerna en möjlighet att stå sig i konkurrensen med de större kedjeetableringarna”, säger Pierre Olofsson, VD på Dogman.

Att öppna en egen konceptbutik är också ett viktigt strategiskt beslut för att kunna bygga upp en egenägd kunddatabas och lära sig mer om konsumenterna och deras köpbeteenden.

”Den samlade erfarenheten ska vi kunna förmedla till både återförsäljare och de butiker som valt att ansluta sig till vårt Vänner för livet-koncept. Det kommer att göra både oss och de vi samarbetar med ännu mer konkurrenskraftiga”, menar Pierre Olofsson.

Den nya konceptbutiken öppnar den 17 augusti 2017 i Østerås utanför Oslo. På drygt 800 kvadratmeter kommer hela Dogmans produktsortiment att exponeras tillsammans med andra utvalda varumärken. Butiken blir inte bara en optimal shoppingupplevelse för alla husdjursägare, den blir också en inspirationskälla och mötesplats för återförsäljare och deras personal. Under ett och samma tak kan kunderna nu se hela sortimentet så som det är tänkt att exponeras.

För mer information, vänligen kontakta: Pierre Olofsson, VD, AB Dogman Tel 042-44 22 256, mob 0701-08 80 90, email pierre.olofsson@dogman.seDogman opens concept store in Oslo

Over recent years, determined efforts to develop its products, organisation and logistics have resulted in considerable success for Dogman. As part of this work, and to further prepare the company for the future, they are now opening their first concept store in Norway.

“The ambition behind opening our own store is to strengthen the brand another notch, for the benefit of both the company and resellers. At the same time. we are refining our own franchise concept – Friends for Life – and offering independent pet stores an opportunity to successfully compete with the large established chains,” says Pierre Olofsson, CEO of Dogman.

The opening of a branded concept store is also an important strategic decision, in that it allows the company to build up its own customer database and learn more about consumers and their buying behaviour.

“The experience that we gather can be made available to both our resellers and those stores that have chosen to join our Friends for Life concept. This will make both us and our partners even more competitive,” believes Pierre Olofsson.

The new concept store will open its doors on 17 August 2017 in Østerås on the outskirts of Oslo. Dogman’s entire range, together with other carefully selected brands, will be displayed across approximately 800 m2 of retail space. The store will not only provide pet owners with an optimal shopping experience, it will also be a source of inspiration and a meeting place for resellers and their staff. Customers will now be able to see the entire Dogman range, under the same roof and as it was intended to be displayed.

For further information, please contact: Pierre Olofsson, CEO, AB Dogman Tel: +46 42 44 22 256, mob: +46 701 08 80 90, email: pierre.olofsson@dogman.se

AB Dogman

Bronsgatan 10
265 39 Åstorp
Sweden
Tel +46 (0)42 44 22 200
Email:info@dogman.se