Dogman förenklar företagandet för små zoobutiker
 
Många fristående zoobutiker kämpar för att hålla ihop vardagen i sin butik och för sin överlevnad i konkurrens med de stora zoohandelskedjorna. Dogman, nordens ledande grossist inom zoobranschen, har uppmärksammat detta och lanserar nu butikskonceptet Vänner för livet, som ska göra det lättare för de oberoende zoofackhandlarna att driva sina butiker.
 
För de enskilda zoobutikerna är det ofta svårt att komma åt de bästa priserna från leverantörerna och det finns ingen som stöttar med annonsbidrag eller annat marknadsstöd i form av till exempel skyltmaterial och konsumentaktiviteter. Butiksägaren ägnar mycket tid på att administrera, lägga order och manuellt räkna lagersaldon, tid som istället kunnat ägnas åt slutkunden och försäljning.
 
     - Det är här Dogman kan göra skillnad, säger Pierre Olofsson, VD på Dogman. Som Vänner för livet-butik får zoobutiken ett bra prisavtal med prispressade produkter. Vi erbjuder ett genomtänkt sortiment med starka varumärken och ekonomiskt fördelaktiga lösningar när det gäller kassasystem och butiksinredning. Vi hjälper till vid ombyggnader och skyltning i butiken och vi ger dem stöd för marknadsföring, fortsätter han.
 
Dogmans nya butikskoncept ger den enskilda butiken möjlighet att bli konkurrenskraftig i förhållande till kedjeetableringarna. Men det ger också möjligheter för Dogman att få till stånd ett långsiktigt win-win-samarbete med butikerna. Dogman får genom samarbetet hjälp att sprida sitt varumärke och sortiment till slutkonsument och på sikt öka sina marknadsandelar på tillbehörsprodukter.
 
     - Men till skillnad från upplägget i hårt styrda franchisekedjor värnar vi om butikernas frihet och de enskilda handlarnas kunskaper. Vi kräver inte att butiken ändrar namn och vi vill inte hindra butiken från att köpa varor från andra leverantörer, poängterar Pierre Olofsson.
 
Dogman har knutit samarbetsavtal med Electra Gruppen, som kommer att förse butikerna med affärssystemet SMART. Butikerna erbjuds också finansieringslösningar för bland annat butiksinredning från småländska MB Shop.
 
Butikskonceptet presenterades för första gången på ZoorfExpo, skandinaviens största zoofackmässa, i oktober och under 2016 räknar man med att de första Vänner för livet-butikerna ska vara etablerade.
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta Pierre Olofsson, tel 042-44 22 256,
mobil 070-10 88 090, pierre.olofsson@dogman.se


AB Dogman

Bronsgatan 10
265 39 Åstorp
Sweden
Tel +46 (0)42 44 22 200
Email:info@dogman.se