VOOV Skåne - Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta


Dogman har inlett ett samarbete med organisationen VOOV - Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta i Skåne.

VOOV är en ideell förening som drivs av veterinärer, veterinärstudenter och andra engagerade med syfte att hjälpa våldsutsatta personer att ta sig ur en våldsrelation. Nästan alla skyddade boenden för våldsutsatta personer som finns i Sverige idag saknar möjlighet att ta emot husdjur, vilket gör att våldsutsatta personer med husdjur har svårt att få hjälp. De ställs inför valet att söka hjälp själva men att lämna sitt djur kvar med våldsutövaren, med risk för djurets liv, eller att vänta med att söka hjälp, vilket är vad de flesta väljer i brist på alternativ. Djur är familjemedlemmar!

VOOV arbetar genom att erbjuda en jourplats åt djuret under tiden djurägaren har behov av skyddat boende. Det innebär att något av våra ovärderliga jourhem tar hand om djuret så länge det behövs, medan ägaren får skydd, stöd och kommer vidare. Djuret får stanna i jourhemmet fram tills ägaren kan ta hem det igen. Förutsättningen för att VOOV ska ta hand om ett djur är att personen aktivt har påbörjat att ta sig ur relationen. Kontakten med VOOV förmedlas via socialtjänst, polis, kvinnojourer, brottsofferjourer eller liknande organisationer. VOOV finns på olika platser över hela landet och fyller en lucka där samhällets skyddsnät inte räcker till. Riksorganisationen har funnits sedan 2009.

VOOV Malmö/Skåne är en av lokalföreningarna, och har under det senaste året förmedlat jourhem åt ett tjugotal djur och de räknar med ett ökande antal djur i jourhem framöver. Vi tar emot alla de vanliga husdjur i jourhem. Ägarna har ofta begränsade ekonomiska resurser att stå för foder, tillbehör och eventuella veterinärkostnader under tiden.

Dogman har sponsrat VOOV Skåne med bland annat burar, foder, kattsand, tuggben, godis och leksaker m.m.
 
För mer information om VOOV, besök deras hemsida.
 

 


 


 

AB Dogman

Bronsgatan 10
265 39 Åstorp
Sweden
Tel +46 (0)42 44 22 200
Email:info@dogman.se