Visa per sida
Nyhet
Den här artikeln har utgått klicka här för ersättningsartikel

Används för bestämning av järnhalten i akvarievatten. Järn är ett mineral som gynnar tillväxten av vattenväxter

Färg:
Stl/vikt: 15ml
Märke: Sera
Nyhet
Den här artikeln har utgått klicka här för ersättningsartikel

För mätning av fosfat. Höga halter av fosfat gynnar algtillväxten. I sötvatten skall ej halten ligga över 1mg/liter

Färg:
Stl/vikt: 15ml
Märke: Sera
Nyhet
Den här artikeln har utgått klicka här för ersättningsartikel

Ammonium och ammoniak uppstår huvudsakligen från fiskavfall. De omvandlas till varandra beroende på pH-värdet

Färg:
Stl/vikt: 15ml
Märke: Sera
Nyhet
Den här artikeln har utgått klicka här för ersättningsartikel

Snabb och enkel kontroll över dina vattenvärden

Färg:
Stl/vikt:
Märke: Sera
Nyhet
Den här artikeln har utgått klicka här för ersättningsartikel

Genom att veta dina vattenparametrar kan du reagera i tid vid förändringar och skydda dina djur och växter från att skadas

Färg:
Stl/vikt:
Märke: Sera
Nyhet
Den här artikeln har utgått klicka här för ersättningsartikel

Ett test som gör det lätt att mäta pH-värdet

Färg:
Stl/vikt: 15ml
Märke: Sera
Nyhet
Den här artikeln har utgått klicka här för ersättningsartikel

Kontrollerar karbonathårdheten i alla vatten

Färg:
Stl/vikt: 15ml
Märke: Sera
Nyhet
Den här artikeln har utgått klicka här för ersättningsartikel

Teststickor där du snabbt kan mäta vattenhårdheten i akvarium och damm

Färg:
Stl/vikt: 15ml
Märke: Sera
Nyhet
Den här artikeln har utgått klicka här för ersättningsartikel

För mätning av nitrit. Nitrit kommer av bakterier som bryter ner ammonium till nitrit för att sedan skapa nitrat

Färg:
Stl/vikt: 15ml
Märke: Sera
Nyhet
Den här artikeln har utgått klicka här för ersättningsartikel

För mätning av nitrat

Färg:
Stl/vikt: 15ml
Märke: Sera
Nyhet
Den här artikeln har utgått klicka här för ersättningsartikel

En mycket exakt glastermometer som är lätt att läsa av

Färg:
Stl/vikt: Ø 6mm, längd 150mm
Märke: Sera
Den här artikeln har utgått klicka här för ersättningsartikel

pH / KH Testkit

Färg:
Stl/vikt:
Märke: Red Sea

AB Dogman

Bronsgatan 10
265 39 Åstorp
Sweden
Tel +46 (0)42 44 22 200
Email:info@dogman.se