Hemlösa katter är ett stort djurskyddsproblem. Så här kan vi hjälpas åt att höja kattens status!

Det finns inga exakta siffror på hur många hemlösa katter det finns i Sverige, men man uppskattar att det finns minst mellan 100 000 och 150 000 st. Det är ett stort djurskyddsproblem då många katter inte klarar hemlösheten särskilt väl, utan lider av svält, sjukdomar, skador, parasiter och de går dessvärre ofta en plågsam död till mötes genom att svälta eller frysa ihjäl.

Det finns olika anledningar till att katter blir hemlösa. Katten kan ha sprungit bort och hittar inte hem, den kan ha haft ett hem men blivit övergiven av sina ägare eller så har den blivit född in i hemlösheten. Kattungar som föds in i hemlöshet överlever oftast inte sitt första år.

Det finns många ideella katthem runtom i landet som är överfulla av katter som behöver ett nytt hem. Ett tips är att kika hos katthemmen först när man letar efter en kattunge eller en vuxen katt!

Den 15 juni 2020 började nya djurskyddsregler för hundar och katter att gälla i Sverige. En stor anledning till det är just för att höja kattens status och öka katternas välfärd genom att ställa tuffare krav på djurägaren, men också underlätta för djurägaren att göra rätt. Under 2023 kommer även ett katt-register att införas och en ny lag om obligatorisk märkning och registrering att börja gälla. Syftet är att komma åt problematiken kring hemlösa katter. Här kan du läsa djurskyddsföreskriften för hållande av hund och katt! 

 

Ta hand om din katt

 

Så här kan vi hjälpas åt att höja kattens status!

Märka och registrera

Under 2023 kommer ett katt-register att införas och en ny lag om obligatorisk märkning och registrering av katter att börja gälla. Syftet är just att lösa problematiken kring hemlösa katter och att tydliggöra vem som ansvarar för katten. Genom att märka katten, antingen med ett microchip och/eller tångmärkning, och sedan registrera den så ökar chanserna för att katten ska komma tillrätta igen om den skulle springa bort. Det allra bästa är att kombinera båda märkningsmetoderna för att försäkra sig om att katten ska vara så lätt som möjligt att identifiera.

  • Microchipet, som injiceras under huden mellan skulderbladen, har ett unikt nummer och polisen, veterinärstationer och djurhem har speciella avläsare som kan läsa av numret.
  • Tångmärkning innebär att man märker katten med en siffer-och bokstavskombination i örat som ser ut som en tatuering.

Då Jordbruksverket i dagsläget inte har något register över katter så kan man istället registrera sin katt i Sveraks eller DjurIDs register. Registreringen sker inte automatiskt, utan man som ägare ser till att det blir gjort i någon eller allra helst båda av registerna ovan.

Vaccinera

Genom att ge sin katt ett fullgott vaccineringsskydd mot farliga och smittsamma sjukdomar så undviker man att utsätta katten för onödigt lidande och att sjukdomar och smittor sprids vidare. Det är viktigt att tänka på att även vaccinera innekatten då man kan råka dra hem smitta som fastnat på tex skorna. Det kan även vara så att försäkringen inte täcker om en ovaccinerad katt insjuknar i någon av sjukdomarna som ingår i vaccinationsprogrammet.

Avmaska

Likaså är det viktigt att avmaska katten, även om den hålls inomhus, då vissa maskar smittar från kattmamma till kattunge. En katt som lider av mask växer ofta sämre, har en svullen buk och dålig pälskvalitet.

Förebygga oönskad reproduktion

För att förhindra att det föds ännu fler kattungar in i hemlöshet så måste man numera se till att katten inte reproducerar sig oplanerat eller oönskat, oavsett man har en hankatt eller honkatt. Om katten får röra sig fritt utomhus så bör man därför kastrera, sterilisera eller t.ex ge p-piller för att förhindra oönskad dräktighet.

Ta hand om sin katt

Det är numera förbjudet att överge sin katt (det gäller alla sällskapsdjur, husdjur och exotiska djur som normalt inte lever i den svenska naturen). Om man inte har möjlighet längre att ta hand om sin katt så måste man se till att den får ett nytt hem.