Villkor för testpiloter

1. Allmänt
2. Ansökan och urval
3. Testperiod och rapportering
4. Användning av feedback och bilder
5. Ansvar
6. Avslutande

Personuppgiftspolicy

1. Allmänt
2. Insamling av personuppgifter
3. Användning av personuppgifter
4. Lagring av personuppgifter
5. Delning av personuppgifter
6. Dina rättigheter
7. Säkerhet
8. Kontaktinformation
9. Ändringar av policyn